Lưu và Sử dụng các Thiết lập Ưa thích

Hầu hết các công ty kiến trúc đều có một bộ đối tượng có thiết lập tiêu chuẩn sẽ được sử dụng nhiều lần, trong nhiều dự án. Các đối tượng tiêu chuẩn này có thể là tường, cửa ra vào, cửa sổ hoặc tấm Composite. Bài viết này mô tả cách lưu các đối tượng có thiết lập tiêu chuẩn để tái sử dụng sau này trong các dự án khác.
Chúng ta sẽ cùng thao tác trên đối tượng Tường Tiêu chuẩn (Standard Wall) mà chúng ta dự định tái sử dụng trong các dự án khác.
Lưu Đối tượng Tường có thiết lập Tiêu chuẩn
1. Mở dự án có đối tượng mà bạn muốn lấy làm đối tượng có thiết lập tiêu chuẩn

1

2. Chọn đối tượng Tường nào (Wall) mà có các thiết lập bạn muốn lưu thành đối tượng tiêu chuẩn và mở hộp thoại Settings của nó ra.

2

3. Nếu bạn muốn, hãy điều chỉnh các thiết lập của Tường mà bạn đã chọn, khi đó các thiết lập sẽ được thay đổi chính xác như những gì bạn muốn lưu.

3

4. Nhấn vào nút Favorites – nút có hình ngôi sao, ở phía trên bên trái của hộp thoại Settings

4

5. Trong cửa sổ mới hiện ra, nhấn vào nút New Favorite ở phía dưới hộp thoại
6. Một hộp thoại mới xuất hiện, bạn hãy nhập tên mà bạn muốn cho đối tượng thiết lập. Hãy sử dụng tên mô tả hoặc từ viết tắt sao cho bạn dễ dàng nhận ra đó là đối tượng Favorite.

5

7. Nhấn OK để lưu những thay đổi này
8. Lặp lại từ bước 2 đến bước 7 với mỗi đối tượng có thiết lập mà bạn muốn lưu thành đối tượng tiêu chuẩn.
Sử dụng các Thiết lập của đối tượng Favorites đã được lưu (ví dụ là đối tượng Tường).
1. Chọn đối tượng Tường mà bạn muốn gán những thiết lập tiêu chuẩn vào. Nếu muốn, bạn hãy chọn nhiều đối tượng cùng lúc bằng cách dùng lệnh Find & Select. Sử dụng Favorite là cách dễ nhất để chuyển các tham số cho nhiều đối tượng chỉ trong một bước
2. Mở hộp thoại Settings của Tường đó.
3. Nhấn vào nút Favorites ở phía trên hộp thoại
4. Trong danh sách Favorites, chọn đối tượng Favorite mà bạn muốn gán cho Tường đã chọn. Với ArchiCAD 20 sẽ dễ dàng chọn hơn vì bên cạnh danh sách Favorites còn hiển thị hình thu nhỏ cả 2D và 3D của đối đượng Favorite đang được chọn.
5. Nhấn Apply.
6. Thiết lập của Tường sẽ được hiệu chỉnh theo Favorite mà bạn vừa gán. Nhấn OK để đồng ý thay đổi này.
7. Tường được chọn ban đầu bây giờ đã được thay đổi thành loại tường mà bạn mong muốn.
Mẹo để quản lý Favorites
• Sử dụng lệnh Window > Palettes > Favorites để gọi hộp thoại Favorite Palette. Sử dụng Favorites Palette để lưu, áp dụng, xóa hay đổi tên các Favorite hoặc thậm chí định nghĩa lại chúng dựa trên các lựa chọn hiện hành. The Favorites Palette có thể được neo trên thanh lệnh như những Palette khác.
• Sử dụng lệnh Additional Settings > Import/Export Favorites trên Favorites Palette để lưu các Favorite và tải qua một máy tính khác. Hộp thoại Favorites Import / Export cho bạn một số tùy chọn để tùy chỉnh khi Import/Export.

6

• Nhấn vào nút Additional Settings phía trên bên phải của Favorites Palette để gọi Favorites Parameters. Sử dụng Favorites Parameters để định nghĩa các tham số loại trừ khi sử dụng các thiết lập của một đối tượng Favorite. Ví dụ, nếu bạn đánh dấu chọn và tham số “Height” (Độ cao) cho một Tường, mọi thiết lập đã lưu trữ trong Favorite sẽ được gán vào Tường được chọn ngoại trừ Height (Độ cao). Điều này sẽ hữu ích khi bạn dùng Favorites trong nhiều dự án khác nhau với nhiều độ cao tầng khác nhau.

7
 • Liên hệ

        ArchiCAD Vietnam

  Address: M Floor, An Phu Plaza,
  117 – 119 Ly Chinh Thang Str.,
  Ward 7, Dist. 3, HCMC
  BIM Office: 1st Floor, 66 Nguyen Ba Tuyen Str,
  Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC
  Hotline: +84 903 877 966
  Phone: +84 28 6270 6299
  Email: sales@greends.com.vn • Xu hướng tìm kiếm

 • Đăng ký nhận bản tin

 • Hỗ trợ trực tuyến

  archicadvietnam.vn  00_Skype