Kết Nối Tương Tác Rhino – Grasshopper – ARCHICAD

Gói kết nối tương tác Rhino-Grasshopper-ARCHICAD được phát triển bởi GRAPHISOFT.

Với kết nối này , quá trình thiết kế giữa giai đoạn đầu và mô hình hóa thông tin xây dựng được kết nối chặt chẽ hơn.

Đồng thời, nó cũng cung cấp các công cụ để chuyển liền mạch các hình học trực tiếp, cũng như một cách để dịch hình dạng hình học cơ bản vào các yếu tố BIM đầy đủ, trong khi thêm chức năng chỉnh sửa thuật toán vào.

The Rhinoceros® – ARCHICAD connection enables ARCHICAD users on both the Mac and Windows platforms to export a model created in Rhino, and then import it into ARCHICAD. The Rhino-ARCHICAD link converts a Rhino model into ARCHICAD GDL objects.

This technology has been developed as part of an ongoing collaboration between GRAPHISOFT and Nikken Sekkei that aims to develop future technologies for architectural design.

 • Liên hệ

        ArchiCAD Vietnam

  Address: M Floor, An Phu Plaza,
  117 – 119 Ly Chinh Thang Str.,
  Ward 7, Dist. 3, HCMC
  Hotline:   +84 903 877 966
  Email: sales@greends.com.vn

 • Xu hướng tìm kiếm

 • Đăng ký nhận bản tin

 • Hỗ trợ trực tuyến

  archicadvietnam.vn  00_Skype
logo