Trang web cuộc thi BIM ARCHICAD 2019 có một số thay đổi

Do một số khu vực và sinh viên không thể truy cập trang web cũ của cuộc thi (www.bim2019.wordpress.com) nên trang web cuộc thi đã được bổ sung thêm là trang www.bim2019.graphisoft.jp .

Cả hai trang web đều chính thống từ BTC, các bạn có thể tham khảo thông tin trên hai trang như nhau.

 

 • Contact

  ArchiCAD Vietnam

  Address: M Floor, An Phu Plaza,
  117 – 119 Ly Chinh Thang Str.,
  Ward 7, Dist. 3, HCMC

  BIM Office:

  1st Floor, 66 Nguyen Ba Tuyen Str,

  Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC

  Hotline:  +84 903 877 966

  Phone: +84 28 6270 6299
  Email: sales@greends.com.vn

 • Tags

 • Registration Newsletter

 • Support Online

  archicadvietnam.vn  00_Skype