Mở rộng hợp tác ARCHICAD với các trường ĐH tại Việt Nam

Tháng 03 2019, đại diện hãng Graphisoft là ông Tatsuro Kawai – Product Management Education Specialist cùng trợ lý đã có buổi họp cùng trường Đại học Xây Dựng (NUCE) và trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (DAU), sau khi buổi họp, các bên thống nhất sẽ đồng hành cùng hãng Graphisoft – BTC cuộc thi để hỗ trợ cho sinh viên ở miền Trung và miền Bắc tham gia ArchiCad BIM Competition 2019.

Đồng thời mở rộng, tạo điều kiện đưa ARCHICAD vào giảng dạy trong trường.

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cùng đại diện hãng Graphisoft

Trường đại học Xây dựng Hà Nội cùng hãng Graphisoft và GreenDS 

 • Contact

  ArchiCAD Vietnam

  Address: M Floor, An Phu Plaza,
  117 – 119 Ly Chinh Thang Str.,
  Ward 7, Dist. 3, HCMC

  BIM Office:

  1st Floor, 66 Nguyen Ba Tuyen Str,

  Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC

  Hotline:  +84 903 877 966

  Phone: +84 28 6270 6299
  Email: sales@greends.com.vn

 • Tags

 • Registration Newsletter

 • Support Online

  archicadvietnam.vn  00_Skype